Những bông ly kép bung xoè rực rỡ.

Hoa ly kép thơm thật thơm và không có ngụy hoa nên không lo phấn hoa bay khắp nơi☘️ Thương thiệt là thương♥️